Back

Bluemetric B.V.

Below you will find information from the register investment firms. The information has been provided by the organisation.

  • Statutory name Bluemetric B.V.
  • Trade name Bluemetric B.V.
  • Place of residence Utrecht
  • Country Nederland

Application

Financial service Service / activity Date of entrance
Beleggingsdienst (2:96) Service / activity d Beleggingsadvies Date of entrance 12 jan 2018

Application (restrictions)

Restriction Date of entrance End date
Aan de vergunning is de beperking verbonden dat de beleggingsonderneming uitsluitend beleggingsdiensten mag verrichten voor zover deze vallen binnen de reikwijdte van het nationaal regime, zoals omschreven in artikel 11 Vrijstellingsregeling Wft. Dit houdt onder meer in dat de beleggingsdiensten uitsluitend betrekking mogen hebben op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling en dat deze vergunning geen mogelijkheid biedt voor het verkri Date of entrance 12 jan 2018

Date last update: 28 February 2020

Share information

Share on: Share this