Back

Landsbanki Islands hf.

Below you will find information from the register investment firms. The information has been provided by the organisation.

  • Statutory name Landsbanki Islands hf.
  • Trade name Landsbanki Islands hf.
  • Place of residence REYKJAVÍK
  • Country IJsland
  • Disclosure 05-12-2008 heeft de rechtbank te Reykjavik op de voet van de IJslandse 'Act on Financial Institutions' een moratorium van toepassing verklaard op Landsbanki Islands hf. Het moratorium is een insolventieprocedure als bedoeld in artikel 3:239, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht en heeft werking in Nederland.

DNB license / EER credit institutions and financial institutions

Financial service Service / activity Date of entrance
EER-Kredietinstelling Service / activity 11A Vermogensbeheer Date of entrance 16 jan 2006
EER-Kredietinstelling Service / activity 11B Vermogensadvisering Date of entrance 16 jan 2006
EER-Kredietinstelling Service / activity 12 Bewaarneming en beheer van effecten Date of entrance 16 jan 2006
EER-Kredietinstelling Service / activity 7A Transacties eigen rekening, of tbv cliënten mbt geldmarktinstrumenten Date of entrance 16 jan 2006
EER-Kredietinstelling Service / activity 7B Transacties eigen rekening, of tbv cliënten mbt valuta's Date of entrance 16 jan 2006
EER-Kredietinstelling Service / activity 7C Transacties eigen rekening, of tbv cliënten mbt futures en opties Date of entrance 16 jan 2006
EER-Kredietinstelling Service / activity 7D Transacties eigen rekening, of tbv cliënten mbt swaps en soortgelijks Date of entrance 16 jan 2006
EER-Kredietinstelling Service / activity 7E Transacties eigen rekening, of tbv cliënten mbt effecten Date of entrance 16 jan 2006
EER-Kredietinstelling Service / activity 8 Deelneming effectenemissies en aanverwante diensten Date of entrance 16 jan 2006

Date last update: 24 January 2021

Share information

Share on: Share this