Back

Black Diamond Wealth Management

Below you will find information from the register investment firms. The information has been provided by the organisation.

  • Statutory name Black Diamond Wealth Management
  • Trade name Black Diamond Wealth Management, New Amsterdam Private Financial Management, New Amsterdam Wealth Management
  • Place of residence Amsterdam

Application

Financial service Service / activity Date of entrance
Beleggingsdienst (2:96) Service / activity a Ontvangen en doorgeven orders Date of entrance 14 apr 2015
Beleggingsdienst (2:96) Service / activity d Beleggingsadvies Date of entrance 14 apr 2015

Application (restrictions)

Restriction Date of entrance End date
Aan de vergunning is de beperking verbonden dat de beleggingsonderneming uitsluitend beleggingsdiensten mag verrichten voor zover deze vallen binnen de reikwijdte van het nationaal regime, zoals omschreven in artikel 11 Vrijstellingsregeling Wft. Dit houdt onder meer in dat de beleggingsdiensten uitsluitend betrekking mogen hebben op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling en dat deze vergunning geen mogelijkheid biedt voor het verkri Date of entrance 14 apr 2015

Date last update: 31 March 2020

Share information

Share on: Share this