Back

Van Lanschot Kempen N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 04 jun 2019 - 08:30
  • Statutory name Van Lanschot Kempen N.V.
  • Title Van Lanschot Kempen: update on share buy-back programme 28 May 2019 - 3 June 2019

Related downloads

201906040000000009_Van Lanschot Kempen- update on share buy-back programme 28 May 2019 - 3 June 2019.pdf
201906040000000009_Van Lanschot Kempen- voortgang inkoopprogramma van eigen aandelen van 28 mei tot en met 3 juni 2019.pdf

Date last update: 07 April 2020

Share information

Share on: Share this