Back

Morefield Group N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 04 mar 2016 - 19:06
  • Statutory name Morefield Group N.V.
  • Title Mededeling Source Group N.V.
  • Comments Source Group N.V. (“Source”) maakt bekend dat zij een beperkt aantal wijzigingen doorvoert met betrekking tot de rubricering van twee langlopende leningen, namelijk verantwoording als een financiële verplichting in plaats van als onderdeel van het eigen vermogen, conform de eisen van de International Financial Reporting Standards IFRS (lAS 10.21, lAS 32.15, lAS 32.16, lAS 32.25, lAS 32.28 en TL31, lAS 39.40, lAS 39.41 en lAS 39.43).

Related downloads

201603040000000017_Persbericht mededeling Source 4 maart 2016.pdf

Date last update: 25 September 2021

Share information

Share on: Share this