Back

Morefield Group N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 31 dec 2015 - 08:00
  • Statutory name Morefield Group N.V.
  • Title Progressie fusieproces Source-HeadFirst
  • Comments Source Group NV en Headfirst BV hebben op 6 oktober j.l. bekendgemaakt voornemens te zijn om samen te gaan en dat het streven was om de transactie in het vierde kwartaal af te ronden. In de afgelopen periode is goede progressie geboekt op het gebied van het due dilligence onderzoek, de financiering en de contractuele vastlegging. De afronding kost meer tijd dan voorzien omdat elk van de bedrijven tezelfdertijd prioriteit moest geven aan de succesvolle afronding van diverse belangrijke contractonderhandelingen met klanten. Thans wordt uitgesproken dat betrokken partijen ernaar streven de transactie in het eerste kwartaal van 2016 af te ronden.

Date last update: 22 September 2021

Share information

Share on: Share this