Back

Morefield Group N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 16 jun 2015 - 08:00
  • Statutory name Morefield Group N.V.
  • Title Alle besluiten AVA unaniem aangenomen
  • Comments Jaarrekening 2014 Door de AVA is unaniem besloten om de Jaarrekening 2014 van Source Group vast te stellen. Er zal over 2014 geen dividend worden uitgekeerd. Andere besluiten De vergadering heeft tevens unaniem besloten om de Raad van Commissarissen en de Directie van Source Group d├ęcharge te verlenen over het in 2014 gevoerde beheer en beleid. Verder is de huidige accountant van Source Group, Mazars Paardekooper Hoffman Accountants, unaniem herbenoemd voor de controle van de jaarrekening 2015 van Source Group.

Related downloads

201506160000000005_SOURCE Persbericht AVA 15 juni 2015.pdf

Date last update: 16 September 2021

Share information

Share on: Share this