Back

Morefield Group N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 30 apr 2015 - 23:50
  • Statutory name Morefield Group N.V.
  • Title Source verbetert marge, voorziet groei 2015. Versterking eigen vermogenspositie na balansdatum.
  • Comments Hoofdpunten: • Door een hogere procentuele marge blijft het bruto-omzetresultaat in 2014 op peil met € 4,7 miljoen. De omzet (gemeten naar bruto facturatiewaarde) kwam in 2014 uit op € 184,3 (2013: € 203,5 miljoen); • Source heeft in 2014 geïnvesteerd in de verdere expansie in de Benelux. Ondanks deze extra inspanningen werd – mede dankzij interne optimalisatie - een reductie gerealiseerd van de personeelskosten en algemene beheerskosten, die in totaal € 0,6 miljoen lager waren dan in 2013; • Operationeel is de winstgevendheid van Source in 2014 verder verbeterd. De EBITDA kwam uit op € 0,9 miljoen. • Mede onder verwijzing naar het persbericht van 20 januari 2015 heeft Source besloten schoon schip te maken en eenmalige voorzieningen en afwaarderingen door te voeren. Als gevolg hiervan bedraagt het nettoresultaat over het gehele boekjaar € 3,8 miljoen negatief. Per 30 april 2015 heeft Source een vermogensversterking gerealiseerd van € 3,8 miljoen, waardoor het eigen vermogen – dat per balansdatum negatief was – thans weer positief is. • Voor 2015 verwacht Source dat zowel de bruto facturatiewaarde als de gerealiseerde marge zal toenemen. Verder wordt een positieve resultaatontwikkeling verwacht. Zie het complete persbericht en de bijbehorende bijlage voor meer informatie.

Related downloads

201504300000000064_Bijlage bij SOURCE Persbericht Jaarcijfers 2014.pdf
201504300000000064_SOURCE Persbericht Jaarcijfers 2014.pdf

Date last update: 27 September 2021

Share information

Share on: Share this