Back

Morefield Group N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 20 jan 2015 - 10:35
  • Statutory name Morefield Group N.V.
  • Title Mededeling
  • Comments Zoals in een eerder verschenen persbericht van 14 november 2014 werd gemeld en op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 15 december jl. werd toegelicht, is Source door de rechtbank Arnhem in het gelijk gesteld inzake de vordering van 2 miljoen euro op Veglia Paree. Source heeft executoriale maatregelen getroffen, maar dat heeft nog niet mogen leiden tot betaling van de vordering. Aangaande de niet toegewezen eis dat de bestuurder van Veglia Paree ook in privĂ© aansprakelijk is, heeft Source hoger beroep aangetekend. Deze procedure loopt nog. Het uitblijven van betaling en het gebrek aan medewerking was reden de faillissementsaanvraag van Veglia Paree in te dienen bij de rechtbank te Zutphen. De rechtbank heeft daarop heden het faillissement uitgesproken en heeft een curator aangewezen. De waardering van de vordering op Veglia Paree zal mede afhankelijk zijn van de uitkomsten van het onderzoek door de curator alsmede ook van de uitkomst van de hoger beroep procedure. Voor de goede orde voegt Source toe dat deze kwestie dateert uit het verleden en geen invloed heeft op de winstgevendheid of de liquiditeitspositie van Source.

Related downloads

201501200000000007_SOURCE Persbericht 20 januari 2015.pdf

Date last update: 25 September 2021

Share information

Share on: Share this