Back

Morefield Group N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 16 dec 2014 - 08:00
  • Statutory name Morefield Group N.V.
  • Title Aandeelhouders van Source benoemen nieuwe directie
  • Comments Op maandag 15 december 2014 heeft een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Source Group N.V. plaatsgevonden in Utrecht. Source Group N.V. is statutair gevestigd op Curaçao. Benoeming nieuwe directie De BAVA heeft gisteren unaniem BK Group Curaçao N.V. benoemd als nieuwe directie van Source Group N.V. De directie van Source Group N.V. werd sinds medio 2012 gevoerd door United International Trust N.V., gevestigd op Curaçao. In de afgelopen jaren zijn we er in geslaagd om een turbulente periode af te sluiten. De directievoering door United International Trust N.V. heeft daar positief aan bijgedragen. Door de BAVA is besloten om United International Trust N.V. décharge te verlenen voor het in 2014 gevoerde beleid. Met de als nieuwe directie benoemde BK Group denken wij een partij te hebben gevonden die qua achtergrond en bestuurlijke inbreng goed bij de toekomst van Source Group zal passen. Mede ook in het licht van voorgenomen onderzoek naar de mogelijkheden om in de toekomst de statutaire zetel te verplaatsen van Curaçao naar Nederland. Door de BAVA in Utrecht te houden in plaats van op Curaçao is voor zoveel mogelijk aandeelhouders de situatie gecreëerd om fysiek aan deze vergadering deel te nemen.

Related downloads

201412160000000009_SOURCE Persbericht 16 december 2014.pdf

Date last update: 23 September 2021

Share information

Share on: Share this