Back

Morefield Group N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 29 aug 2014 - 08:55
  • Statutory name Morefield Group N.V.
  • Title Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1e halfjaar 2014
  • Comments Over het 1e halfjaar van 2014 is met de operationele activiteiten van Source een positief nettoresultaat gerealiseerd van € 0,6 miljoen (2013: € 0,4 miljoen). De focus op MSP contracten, internationalisering en de inzet op basis van detachering werpt zichtbaar zijn vruchten af. Interne optimalisatie van de automatisering en efficiënt personeelsbeleid resulteren eveneens in een beter resultaat in vergelijking met het voorgaande jaar. De bruto-facturatiewaarde is afgenomen met € 10 miljoen als gevolg van de later dan verwacht gestarte implementatie van een groot MSP contract en het afscheid van een aantal klanten met een beperkte marge. Ook het trage economische herstel en internationale ontwikkelingen spelen hierin een rol. De afschrijvingen op immateriële activa, die overigens geen impact hebben op de kasstroom, blijven drukken op de gerealiseerde resultaten waardoor op groepsniveau het resultaat € 0,2 miljoen negatief bedraagt.

Related downloads

201408290000000012_SOURCE Persbericht 1e hj 2014.pdf

Date last update: 25 September 2021

Share information

Share on: Share this