Back

Morefield Group N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 01 jul 2014 - 08:30
  • Statutory name Morefield Group N.V.
  • Title AvA Source Group NV stelt jaarrekening 2013 unaniem vast
  • Comments Op maandag 30 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Source Group N.V. plaatsgevonden in Utrecht. Source Group N.V. is statutair gevestigd op Curaçao. Door de AVA in Utrecht te houden werd voor zoveel mogelijk aandeelhouders de situatie gecreëerd om fysiek aan deze vergadering deel te nemen. Jaarrekening 2013 Tijdens de vergadering is ingegaan op de resultaten 2013 en de te verwachten marktontwikkelingen. De bruto-omzet is in 2013 gestegen met 22,7% naar 203,5 miljoen euro. De EBITDA is sterk verbeterd en het netto resultaat over 2013 bedraagt 1,4 miljoen euro. Met het afstoten in 2013 van een aantal bedrijfsonderdelen, waaronder Corso, en een herstructurering van de holding, is Source weer de operationele kern van het bedrijf. Dankzij deze herstructurering en de ‘down to earth’ visie op de markt - welke door Patrick Rodijk, de CEO van Source, als perspectiefvol werd omschreven - ziet het bestuur van Source de toekomst van de onderneming met vertrouwen tegemoet. Het voorstel om de Jaarrekening 2013 vast te stellen werd unaniem aangenomen. Er zal over 2013 geen dividend worden uitgekeerd. De vergadering heeft tevens unaniem besloten om de Raad van Commissarissen en de directie van Source Group N.V. décharge te verlenen over het in 2013 gevoerde beheer en beleid.

Related downloads

201407010000000008_SOURCE Persbericht 1 juli 2014.pdf

Date last update: 26 September 2021

Share information

Share on: Share this