Back

Koninklijke BAM Groep N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 19 may 2014 - 11:33
  • Statutory name Koninklijke BAM Groep N.V.
  • Title Vernieuwing rijkskantoor Rijnstraat 8 Den Haag gegund aan consortium BAM, ISS en OMA
  • Comments Bunnik, 19 mei 2014 - Het Rijk heeft de opdracht voor de vernieuwing en exploitatie van de Rijnstraat 8 in Den Haag gegund aan PoortCentraal, een consortium van BAM, ISS en OMA. In dit pand waar voorheen het ministerie van VROM was gevestigd, worden na de vernieuwing het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gehuisvest. Nieuw is dat het een flexibel rijkskantoor wordt: niet specifiek verbouwd voor één rijksdienst en geschikt voor meerdere organisaties.

Related downloads

201405190000000011_verbouwing Rijnstraat 8 Den Haag.docx

Date last update: 06 December 2021

Share information

Share on: Share this