Back

Ordina N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 01 apr 2014 - 18:33
  • Statutory name Ordina N.V.
  • Title Ordina publiceert agenda jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
  • Comments Nieuwegein, 1 april 2014 Ordina publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op 14 mei a.s. zal plaatsvinden. De aandeelhouders zullen onder andere besluiten over verruiming van het dividendbeleid, aanpassing van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en wijziging van de statuten van Ordina N.V. Dit laatste is noodzakelijk voor modernisering van de Stichting Prioriteit Ordina Groep. Voor verdere uitleg: zie de toelichting bij de agenda via www.ordina.com.

Related downloads

201404010000000021_Ordina_010414.pdf

Date last update: 05 December 2021

Share information

Share on: Share this