Back

Groothandelsgebouwen N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 07 mar 2014 - 08:45
  • Statutory name Groothandelsgebouwen N.V.
  • Title Persbericht Groothandelsgebouwen N.V.
  • Comments Rotterdam, 7 maart 2014 Groothandelsgebouwen N.V. deelt mede dat haar huurder LyondellBasell (LBI) de vennootschap heeft laten weten haar huurovereenkomst per 25 april 2015 tussentijds te beëindigen. In de huurovereenkomst is in deze mogelijkheid voorzien. LBI huurt ongeveer 12.000 m², hetgeen circa 12 % uitmaakt van het verhuurbaar vloeroppervlak in het Groot Handelsgebouw. Groothandelsgebouwen N.V. Directie T +31 - (0)10 240 34 34 F +31 - (0)10 240 34 30 I www.groothandelsgebouw.nl Voor nadere informatie: drs. Marius C. Meurs, directeur

Date last update: 03 July 2022

Share information

Share on: Share this