Back

KAS Bank N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 31 oct 2012 - 16:41
  • Statutory name KAS Bank N.V.
  • Title Stabiele lijn in 3de kwartaal 2012 gecontinueerd
  • Comments Operationele winst 23% hoger, totale winst van € 11,9 mln ligt 29% hoger ten opzichte van dezelfde periode over 2011 Geringe stijging operationele omzet als gevolg van gestegen provisie en licht gedaalde rentebaten Totale kosten vrijwel gelijk aan tot en met 3de kwartaal 2011 en 3% lager dan het vorige kwartaal Joint venture met dwpbank op het gebied van retail effecten processing in september positief door de markt ontvangen De solvabiliteit (BIS ratio) blijft onverminderd sterk op 21%

Related downloads

201210310000000015_2012-10-31_KAS_BANK_Persbericht_Update_Q3_2012.pdf
201210310000000015_2012-10-31_KAS_BANK_Press_Release_Update_Q3_2012.pdf

Date last update: 02 April 2020

Share information

Share on: Share this