Back

Triodos Groenfonds N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 31 aug 2012 - 08:41
  • Statutory name Triodos Groenfonds N.V.
  • Title Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2012
  • Comments Triodos Groenfonds Triodos Groenfonds belegt in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. In het eerste halfjaar van 2012 daalde het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 5,9% tot EUR 463,4 miljoen. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2012 is EUR 8,2 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over de afgelopen zes maanden bedraagt 1,8% (cijfers per ultimo juni 2012, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group). Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en valt daardoor onder de fiscale regeling groen beleggen. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende groene projecten te investeren. Op 30 juni 2012 was 73,0% van het vermogen in erkende groene projecten belegd. Particuliere beleggers die op 1 januari 2012 in het fonds deelnamen hebben in 2012 een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% op het directe rendement. De fiscale regeling voor groen beleggen blijft ook vanaf 2013 op dit niveau gehandhaafd. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Groenfonds per 30 juni 2012 het volgende resultaat zien: Rendement * 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem. Triodos Groenfonds 4,4% 2,1% 3,2% * Exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group

Related downloads

201208310000000018_Persbericht halfjaarverslag 2012 31 augustus 2012 final version.docx

Date last update: 05 December 2021

Share information

Share on: Share this