Back

Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 21 jun 2012 - 12:15
  • Statutory name Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund N.V.
  • Title Goedkeuring strategie en naamswijziging MEI-RoemeniĆ« en Bulgarije Fonds N.V.
  • Comments Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het MEI-RoemeniĆ« en Bulgarije Fonds N.V., is de voorgestelde wijziging van de strategie zowel als de statutenwijziging goedgekeurd door de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben ingestemd met een strategie die met een bredere landendekking beter aansluit op het potentieel van opkomend Europa. Bovendien wordt er een accent gelegd op bedrijven actief in sectoren die cruciaal zijn voor economische vooruitgang in de regio, ongeacht het land van herkomst. De focus op liquiditeit en het beleggen in bedrijven met een sterke cashflow biedt het fonds flexibiliteit bij veranderende risicoperceptie. Meer informatie over de nieuwe strategie kunt u vinden op onze website www.palmercapital.nl. Het fonds wordt op korte termijn geleidelijk heropenend om daarna de reguliere handel te hervatten. Na het intreden van reguliere daghandel, wordt het fonds gedurende 1 maand verhandeld alvorens de nieuwe strategie in werking treedt. De exacte details rondom het hervatten van de handel zullen op een later tijdstip bekend gemaakt worden. De goedkeuring van de statutenwijziging impliceert dat de volledige naam van het fonds voortaan Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund N.V. zal zijn. De ISIN blijft ongewijzigd NL0000287282. Zoals gepubliceerd in eerdere persberichten heeft Palmer Capital Investments GmbH op 27 februari 2012 Middle Europe Investments N.V. (MEI) en haar dochtervennootschappen, waaronder de beheerder van RBF, overgenomen. In het kader van deze overname is de naam MEI gewijzigd in Palmer Capital Nederland N.V. en is de naam van de beheerder van RBF, MEI-Fondsenbeheer N.V. gewijzigd in Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. De directie, Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. Voor meer informatie: Palmer Capital Nederland N.V. Postbus 211 7400 AE DEVENTER Tel: 0570 - 665860 E-mail: info@palmercapital.eu www.palmercapital.nl

Related downloads

201206210000000017_20120621 Naamswijziging en strategie RBF.pdf

Date last update: 24 November 2020

Share information

Share on: Share this