Back

Robeco Institutional Asset Management B.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 07 mar 2012 - 17:32
  • Statutory name Robeco Institutional Asset Management B.V.
  • Title Rolinco N.V. 6½% cumulatief preferente aandelen worden open end
  • Comments Rotterdam, 7 maart 2012 – De directie van Robeco Institutional Asset Management B.V. (beheerder van het fonds Rolinco N.V.) en de houders van prioriteitsaandelen in Rolinco N.V. hebben besloten om voor het fonds de UCITS-status aan te vragen. Dit impliceert dat de 6½% cumulatief preferente aandelen in Rolinco N.V. een open-end karakter zullen krijgen. Inkoop van deze aandelen door het fonds zal gaan plaatsvinden via Euronext Fund Service. De aandelen worden nu verhandeld via Euronext Amsterdam en de Luxembourg Stock Exchange. De intrinsieke waarde zal dagelijks worden bepaald aan de hand van het op een aandeel gestort bedrag plus het aangegroeid maar nog niet betaalbaar gesteld dividend. Een voorstel voor de benodigde wijziging van de statuten zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op 27 april 2012 en de wijziging zal niet eerder dan drie maanden daarna van kracht worden. Daarna zal het prospectus dienovereenkomstig worden aangepast.

Related downloads

201203070000000016_20120307_ Rolinco N.V._NL.pdf

Date last update: 27 October 2021

Share information

Share on: Share this