Back

Ballast Nedam N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 12 sep 2011 - 07:31
  • Statutory name Ballast Nedam N.V.
  • Title Ballast Nedam versterkt positie op groeiende pps-markt
  • Comments Ballast Nedam versterkt zijn positie op de Nederlandse markt voor publiek-private samenwerkingsprojecten met het fonds Benelux Secondary PPP Fund I. Benelux Secondary PPP Fund I is een fonds waarin Ballast Nedam voor 20% en DG Infra voor 80% participeren. Het fonds investeert in aandelenbelangen van pps-projecten. Inmiddels heeft het Benelux Secondary PPP Fund I de aandelenbelangen van drie operationele pps-projecten van Ballast Nedam overgenomen. Ballast Nedam maakt daarmee kapitaal vrij voor investeringen in nieuwe pps-projecten, versterkt de balans en blijft toch langjarig betrokken bij de projecten. Deze transactie toont aan dat het pps-businessmodel van Ballast Nedam werkt. De intentie is om de volgende operationele pps-projecten van Ballast Nedam ook in dit fonds onder te brengen. De overdracht van aandelenbelangen betreft de projecten die op basis van DBFMO* contracten ter beschikking worden gesteld aan het Ministerie van Defensie, de Rijksgebouwendienst en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het omvat ondermeer de participaties in de pps-projecten de Kromhout Kazerne in Utrecht in gebruik als hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, en DUO2, het nieuwe kantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst in Groningen. De projecten waar het om gaat hebben een totale waarde van ongeveer € 700 miljoen en hebben een contractuele looptijd na de bouwfase van 20 tot 25 jaar. Ballast Nedam verzorgt het management van het fonds, blijft daardoor als partner verbonden aan deze projecten en is verantwoordelijk voor het langjarig beheer en onderhoud. Door deze transactie dalen de partieel geconsolideerde activa van Ballast Nedam met ongeveer € 180 miljoen. Het 20% belang in het fonds wordt tegen de deelnemingswaarde in de balans opgenomen. De aan het fonds overgedragen pps-projecten worden dus niet meer partieel geconsolideerd in de balans van Ballast Nedam.

Related downloads

201109120000000001_2011 025.pdf
201109120000000001_2011 025_E.pdf

Date last update: 19 May 2022

Share information

Share on: Share this