Back

SNS REAAL Groep N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 01 aug 2011 - 17:23
  • Statutory name SNS REAAL Groep N.V.
  • Title SNS REAAL houdt buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders / SNS REAAL organises extraordinary general meeting of shareholders
  • Comments Op dinsdag 13 september 2011 zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. plaatsvinden op het hoofdkantoor van SNS REAAL in Utrecht aan de Croeselaan 1, aanvang 9.30 uur. Op de agenda staat het voorstel van de Raad van Commissarissen tot het wijzigen van het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur van SNS REAAL N.V. Het is de bedoeling na de vaststelling door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders dit beleid per 1 januari 2011 in te voeren. Aanleiding voor wijziging van het door de aandeelhouders in 2009 vastgestelde beleid, is de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011. Die regeling geeft invulling aan nieuwe Europese Regelgeving op het gebied van beloningsbeleid (CRD III- en CEBS-richtlijnen). Daarnaast staat op de agenda de benoeming van de heer Jan Nijssen tot lid van de Raad van Commissarissen van SNS REAAL N.V. Het derde agendapunt betreft de voorgenomen benoeming van de heer Wim Henk Steenpoorte per 15 september 2011 tot de Raad van Bestuur van SNS REAAL N.V.

Related downloads

201108010000000015_SNS REAAL houdt buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.pdf
201108010000000015_SNS REAAL organises extraordinary general meeting of shareholders.pdf

Date last update: 22 February 2020

Share information

Share on: Share this