Back

Nutreco N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 23 mar 2011 - 08:39
  • Statutory name Nutreco N.V.
  • Title Blauwe Revolutie biedt zee├źn aan mogelijkheden
  • Comments 'Hoe kan aquacultuur op duurzame wijze een bijdrage leveren aan het voeden van 9 miljard mensen in 2050?' Deze vraag staat centraal in een publicatie van Nutreco over de toekomstige rol van aquacultuur. Viskweek moet de kloof overbruggen tussen de wereldwijd toenemende vraag naar vis en het aanbod uit visvangst dat niet verder kan toenemen zonder overbevissing. Randvoorwaarde voor verdere groei van aquacultuur is meer duurzaamheid, zo stellen degenen die aan de publicatie hebben meegewerkt, waaronder de Food and Agriculture Organization van de VN, WNF, alsmede opinieleiders uit de aquacultuur, wetenschap, NGO's en het bedrijfsleven.

Related downloads

201103230000000008_Nutreco_23032011.pdf

Date last update: 28 September 2022

Share information

Share on: Share this