Back

Heijmans N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 28 apr 2010 - 17:56
  • Statutory name Heijmans N.V.
  • Title Benoemingen bij Heijmans
  • Comments 's-Hertogenbosch, 28 april 2010 - De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft ingestemd met de benoeming van Rob van Gelder en Pamela Boumeester tot commissaris. Gerrit Witzel volgt vandaag Rob van Gelder op als voorzitter van de Raad van Bestuur van Heijmans. De Raad van Commissarissen heeft vandaag Bert van der Els officieel benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.

Related downloads

201004280000000028_Heijmans_eng.pdf
201004280000000028_Heijmans_nl.pdf

Date last update: 11 August 2020

Share information

Share on: Share this