Back

Robeco Institutional Asset Management B.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 25 jan 2010 - 17:41
  • Statutory name Robeco Institutional Asset Management B.V.
  • Title Intrinsieke waarde Robeco Private Equity
  • Comments Per 31 december 2009 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 94,28. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven. 30 juni 2009: intrinsieke waarde EUR 84,82, koers EUR 48,50, discount 42,8% 30 september 2009: intrinsieke waarde EUR 92,25, koers EUR 69,10, discount 25,1% 31 december 2009: intrinsieke waarde EUR 94,28, koers EUR 63,50, discount 32,6%. Voor een toelichting op de ontwikkeling van de intrinsieke waarde verwijzen wij naar het kwartaalbericht dat binnenkort zal worden gepubliceerd. Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private-equitybeleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren.

Related downloads

201001250000000016_20100125_Intrinsieke waarde RPE_NL.pdf

Date last update: 07 July 2022

Share information

Share on: Share this