Back

Nedap N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 11 jun 2009 - 08:10
  • Statutory name Nedap N.V.
  • Title Nedap legt adviesaanvraag 'reorganisatie productie' voor aan OR
  • Comments De directie heeft haar plan om de productieactiviteiten te reorganiseren ter advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Naar verwachting zullen ca. 60 medewerkers boventallig worden.

Related downloads

200906110000000004_Persbericht adviesaanvraag OR.pdf

Date last update: 05 December 2021

Share information

Share on: Share this