Back

NSI N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 29 apr 2009 - 08:03
  • Statutory name NSI N.V.
  • Title Nieuwe Steen Investments: direct resultaat blijft overeind in moeilijke markt
  • Comments Nieuwe Steen Investments heeft over het eerste kwartaal van 2009 een stijging van het directe resultaat behaald tot € 0,35 per aandeel (eerste kwartaal 2008: € 0,34, € 1,40 over heel 2008). Daarmee blijft het directe resultaat over het eerste kwartaal in lijn met het over 2008 behaalde directe resultaat; Nieuwe Steen Investments heeft geen signalen voor operationele verslechteringen. De moeilijke economische omstandigheden blijken nog geen effect te hebben op de operationele activiteiten. Dit is gestoeld op de lage debiteurenstand en het aantal en de hoogte van de herverhuringen. Het indirecte resultaat bedraagt over het eerste kwartaal € -1,15 per aandeel (eerste kwartaal 2008: € -0,35). Dit komt door verdere afwaarderingen op het vastgoed van € 29,5 miljoen en een waardedaling van de financiële derivaten ter grootte van € 11,1 miljoen. Het totale beleggingsresultaat in het eerste kwartaal kwam daarmee uit op € -0,80 per aandeel (eerste kwartaal 2008: € -0,01). Er wordt over het eerste kwartaal 2009 een interim-dividend van € 0,35 per aandeel in contanten uitgekeerd.

Related downloads

200904290000000006_20090429080900.pdf

Date last update: 27 February 2021

Share information

Share on: Share this