Back

Ageas (NL) N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 19 nov 2008 - 08:58
  • Statutory name Ageas (NL) N.V.
  • Title Fortis publiceert de aandeelhouderscirculaire ter voorbereiding van de komende Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders
  • Comments Fortis publiceert vanmorgen de aandeelhouderscirculaire ter voorbereiding van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, die gehouden worden op 1 en 2 december, respectievelijk in Utrecht (Nederland) voor Fortis N.V. en in Brussel (België) voor Fortis SA/NV. Deze circulaire vormt een aanvulling op de documenten die aan aandeelhouders ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Het document heeft tot doel om meer achtergrondinformatie te verschaffen over onder andere de transacties die recent afgesloten werden met de regeringen van België, Nederland en Luxemburg alsook de voorgenomen transactie met BNP Paribas. De circulaire zal ter beschikking worden gesteld via de Fortis website : http://www.fortis.com/governance/shareholdersmeeting.asp Fortis (Fortis SA/NV en Fortis N.V.) zal, na afronding van de deal met BNP Paribas, alleen bestaan uit (1) de internationale verzekeringsactiviteiten, (2) een 66%-deelneming in een gestructureerde kredietportefeuille-entiteit en (3) de financiële activa en verplichtingen van de verschillende financiële vehikels. De internationale verzekeringsactiviteiten (Fortis Insurance International) zijn aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Hongkong, Luxemburg (Niet-Leven), Duitsland, Turkije, Rusland, Oekraïne en in joint ventures in Luxemburg (Leven), Portugal, China, Maleisië, India en Thailand. Bijgevolg is Fortis op dit ogenblik niet langer betrokken bij bancaire activiteiten en zal ze, na afronding van de transacties met BNP Paribas, alleen betrokken zijn bij internationale verzekeringsactiviteiten. Perscontact: Brussel: +32 (0)2 565 35 84 Utrecht: +31 (0)30 226 32 19 Investor Relations: Brussel: +32 (0)2 565 53 78 Utrecht: +31 (0)30 226 65 66

Related downloads

200811190000000011_NL_Fortis_Circular_19112008.pdf
200811190000000011_NL_ShareholderCircular.pdf

Date last update: 24 May 2022

Share information

Share on: Share this