Back

DNC De Nederlanden Compagnie Holding B.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 06 mar 2008 - 07:47
  • Statutory name DNC De Nederlanden Compagnie Holding B.V.
  • Title Winstverdubbeling en dividend voor DNC
  • Comments Label DNC wordt nadrukkelijker geprofileerd DNC De Nederlanden Compagnie N.V. (DNC) heeft over het boekjaar 2007 een netto winst behaald van nagenoeg 4,2 miljoen euro, waarmee ten opzichte van het boekjaar 2006 een toename van 125% is gerealiseerd. De omzet steeg in 2007 naar ruim 66 miljoen euro. Ter indicatie, indien de geacquireerde ondernemingen voor het volle boekjaar worden meegenomen, zou de geconsolideerde omzet op jaarbasis bijna 79 miljoen euro met een resultaat na belasting van 6,5 miljoen euro hebben bedragen. Voor het lopende boekjaar wordt, rekening houdend met beperkte acquisities, een verdere omzettoename tot 100 miljoen euro, met een nettowinst per aandeel van circa 1,60 euro voorzien. Hierbij is reeds rekening gehouden met een verdere uitbreiding van het aandelenkapitaal met circa 10% in de loop van het boekjaar 2008. Het voorgestelde dividend over het boekjaar 2007 bedraagt 0,50 euro per aandeel in contanten, vermeerderd met één nieuw uit te geven aandeel per 40 bestaande aandelen. Voor de komende jaren wordt een dividendbeleid nagestreefd, waarbij in beginsel steeds 1/3 van de winst per aandeel ter beschikking komt aan de aandeelhouders. Belangrijkste ontwikkelingen 2007: - Afronding van vijf acquisities en ondertekening van intentieovereenkomst betreffende de (inmiddels begin 2008 gerealiseerde) overname van Yourel; - Uitbreiding van het aandelenkapitaal met nagenoeg 10%; - Het verkrijgen van een doorlopende verhandeling van het aandeel; - Stijging van de omzet met 72% naar 66,3 miljoen euro (2006: 38,5 miljoen euro); - Verbetering van de brutomarge met 79% naar 18,1 miljoen euro (2006: 10,1 miljoen euro); - Toename van het bedrijfsresultaat met 145% naar 6,4 miljoen euro (2006: 2,6 miljoen euro); - Verbetering van het resultaat na Vpb met 125% naar 4,2 miljoen euro (2006: 1,9 miljoen euro); - Uitbreiding activiteiten met het segment Informatie Management. Voor het gehele persbericht wordt verwezen naar de bijlage

Related downloads

200803060000000011_Persbericht06032008resultaat2007.pdf

Date last update: 05 December 2021

Share information

Share on: Share this