Back

Ageas N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 04 feb 2008 - 16:01
  • Statutory name Ageas N.V.
  • Title Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. en Fortis Bank (Nederland) N.V. benoemen externe commissarissen
  • Comments Per januari 2008 hebben Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. en Fortis Bank (Nederland) N.V. drie nieuwe leden benoemd in de Raad van Commissarissen: • mevrouw Mr. I. (Inge) Brakman. Voorzitter van het College van het Commissariaat voor de Media en ondermeer lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam en bestuurslid van De Baak, Managementcentrum VNO-NCW; • mevrouw A.P.M. (Ada) van der Veer-Vergeer. Onafhankelijk Bestuursadviseur met ruime ervaring in de bancaire sector, ondermeer als CEO Currence en Hoofddirectie Achmea Bank Holding. Ondermeer lid Raad van Toezicht Nederlandse Publieke Omroep en Stichting NOS en lid Advisory Board British Telecom. • mevrouw Prof. Mr. H.M. (Hélène) Vletter- van Dort. Hoogleraar bank- en effectenrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, voormalig raadsheer in de Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam en ondermeer docent bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Structuurwet De externe commissarissen zijn benoemd op aanbeveling van de Ondernemingsraad. “Ik ben er van overtuigd dat we met de kennis en expertise van deze commissarissen de governance binnen Fortis verder versterken”, zegt Tim op ten Noort, voorzitter van de Ondernemingsraad. Fortis geeft hiermee invulling aan het versterkte aanbevelingsrecht, zoals van toepassing op Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., dat de Ondernemingsraad heeft in het kader van de Structuurwet. Krachtens deze wet heeft de Ondernemingsraad het recht een aanbeveling te doen voor een derde van het aantal leden. De externe commissarissen zijn tevens benoemd bij Fortis Bank (Nederland) N.V.. Eveneens per januari 2008 is de heer B.J.H.S. (Joop) Feilzer benoemd tot extern commissaris. De heer Feilzer bekleedt reeds een aantal commissarisfuncties binnen Fortis. Tevens is de heer Feilzer ondermeer commissarisbij CTP Property N.V. en lid van de Board of Directors van Henderson EuroTrust PLC..

Related downloads

200802040000000027_NL_Appointments_EC_04022008.pdf

Date last update: 26 January 2022

Share information

Share on: Share this