Back

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 09 mar 2006 - 14:30
  • Statutory name Nederlandse Waterschapsbank N.V.
  • Title Resultaten 2005
  • Comments Sterke stijging van kredietverlening en winst in 2005 In 2005 stond een viertal specifieke gebeurtenissen centraal. Deze betroffen de toepassing van de nieuwe regels voor verslaggeving (IFRS), de invoering van de vennootschapsbelastingplicht, de afronding van de toepassing van de corporate governance code en de outsourcing van het betalingsverkeer. De invoering van de IFRS en de toepassing van de corporate governance code zijn succesvol afgerond. De outsourcing van het betalingsverkeer zal in het eerste kwartaal van 2006 voltooid zijn. De doelstellingen voor 2005 waren: een toename van de rentebaten door een op peil blijvende omzet in de lange kredietverlening met een versterking van de marktpositie, een bevredigende rentemarge en een beheersing van de kosten. Deze doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. De nieuwe kredietverlening nam ten opzichte van 2004 toe met 46% tot € 5,4 miljard. Als gevolg hiervan en een handhaving van de rentemarge namen de rentebaten toe met 12,4% tot € 125,3 miljoen. Inclusief het marktwaarderesultaat op IFRS-basis bedroeg het totaal van de baten € 144,1 miljoen. Aan de kostenkant kon een daling worden gerealiseerd en wel van 2,9%, waardoor de kosten uitkwamen op € 8,9 miljoen. De winst vóór belastingen bedroeg over 2005 € 135,2 miljoen. De vennootschapsbelasting over dit bedrijfsresultaat bedraagt € 42,6 miljoen. Door een verschil in waardering van een deel van de portefeuille is bij de invoering van de vennootschapsbelastingplicht een (positieve) belastinglatentie van € 104 miljoen ontstaan. Volgens de IFRS dient deze latentie ten gunste van het resultaat over 2005 te worden geboekt. Inclusief deze eenmalige belastingbate komt per saldo de nettowinst uit op € 196,6 miljoen. Aan aandeelhouders zal een onveranderd dividend in contanten worden uitgekeerd van € 678,08 per aandeel. Het totale dividendbedrag komt daarmee op € 40 miljoen. Na aftrek van de dividendreservering stijgt het eigen vermogen dan van € 1.065 naar € 1.224 miljoen.

Related downloads

200603090000000034_NWBPERSBRESULTAAT2005.doc

Date last update: 04 March 2021

Share information

Share on: Share this