Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities

Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende ondernemingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende onderneming wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.

Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt of verliest over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming(de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.

De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service

WMZ meldingen uit 1991 en 1996

De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.

Datum meldingsplicht: 13 mrt 2012
Meldingsplichtige: Brandes Investment Partners Inc
Uitgevende instelling: STMicroelectronics N.V.
Inschrijving handelsregister: 33194537
Plaats: SCHIPHOL
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeelAantal aandelenAantal stemmenKapitaalbelangStemrechtWijze van beschikkenAfwikkeling
Gewoon aandeel36.257.953,0036.257.953,00ReëelReëelMiddellijk
(Brandes Investment Partners, L.P. )
American Depository Receipt8.714.078,008.714.078,00ReëelPotentieelMiddellijk
(Brandes Investment Partners, L.P. )
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeelTotale deelnemingRechtstreeks reeelRechtstreeks potentieelMiddellijk reeelMiddellijk potentieel
Kapitaalbelang4,94 %0,00 %0,00 %4,94 %0,00 %
Stemrecht4,94 %0,00 %0,00 %3,98 %0,96 %
Datum laatste update 01 mei 2017