Register koersgevoelige informatie

In dit register kunt u persberichten vinden van uitgevende ondernemingen die, zoals vermeld in artikel 5:25i lid 1 onder a Wft, met hun toestemming worden verhandeld in Nederland. Op grond van artikel 5:25 i lid 2 Wet financieel toezicht (Wft) zijn deze uitgevende ondernemingen verplicht koersgevoelige informatie algemeen verkrijgbaar te stellen door middel van (o.a.) een persbericht.

Op grond van artikel 1:107, lid 3, sub c, onder 2, Wft heeft de AFM de verplichting een openbaar register aan te houden voor deze persberichten. Op deze manier kunnen beleggers persberichten vanaf 1 oktober 2005 terugvinden in dit register.

Dit register wordt meerdere keren per dag tijdens kantooruren geactualiseerd. De persberichten worden met enige vertraging ten opzichte van de tijd van publicatie in het register getoond. Dit register heeft een archieffunctie.

Publicatie datum: 26 mrt 2012 - 08:53
Statutaire naam: Ordina N.V.
Titel: Halt kiest Ordina voor beheer en onderhoud centraal cliëntvolgsysteem
Bericht: Nieuwegein, 26 maart 2012 Halt heeft Ordina geselecteerd als nieuwe partner voor beheeractiviteiten. De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal 4 jaar en betreft het beheer en onderhoud van het zogeheten AuraH3-informatiesysteem van Halt. Dit cliëntvolgsysteem, op basis van Microsoft.NET, ondersteunt het proces van Halt-straffen en vormt de basis voor sturingsinformatie en managementrapportages ten behoeve van beleidsmakers en besluitvormers. Met deze opdracht versterkt Ordina haar aanwezigheid in de publieke sector en in de jeugdstrafrechtketen in het bijzonder. Bovendien geeft zij met deze opdracht verder invulling aan haar ambitie om de beheeractiviteiten verder uit te breiden.
Datum laatste update 30 mei 2016