Register openbaarmaking voorwetenschap

In dit register kunt u persberichten vinden van uitgevende ondernemingen waarvan financiële instrumenten met hun toestemming worden verhandeld in Nederland, zoals vermeld in artikel 17 van de Europese Verordening Marktmisbruik (MAR). Op grond artikel 17 lid 1 MAR, zijn deze uitgevende ondernemingen verplicht voorwetenschap openbaar te maken door middel van (o.a.) een persbericht.

Op grond van artikel 1:107, lid 3, sub c, onder 2, Wft is de AFM verplicht een openbaar register aan te houden voor deze persberichten, die beschikbaar blijven voor een periode van tenminste vijf jaar.

Dit register wordt meerdere keren per dag tijdens kantooruren geactualiseerd. De persberichten worden met enige vertraging ten opzichte van de tijd van publicatie in het register getoond.

Publicatie datum: 26 mrt 2012 - 08:53
Statutaire naam: Ordina N.V.
Titel: Halt kiest Ordina voor beheer en onderhoud centraal cliëntvolgsysteem
Bericht: Nieuwegein, 26 maart 2012 Halt heeft Ordina geselecteerd als nieuwe partner voor beheeractiviteiten. De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal 4 jaar en betreft het beheer en onderhoud van het zogeheten AuraH3-informatiesysteem van Halt. Dit cliëntvolgsysteem, op basis van Microsoft.NET, ondersteunt het proces van Halt-straffen en vormt de basis voor sturingsinformatie en managementrapportages ten behoeve van beleidsmakers en besluitvormers. Met deze opdracht versterkt Ordina haar aanwezigheid in de publieke sector en in de jeugdstrafrechtketen in het bijzonder. Bovendien geeft zij met deze opdracht verder invulling aan haar ambitie om de beheeractiviteiten verder uit te breiden.
Datum laatste update 01 mei 2017