Register koersgevoelige informatie

In dit register kunt u persberichten vinden van uitgevende ondernemingen die, zoals vermeld in artikel 5:25i lid 1 onder a Wft, met hun toestemming worden verhandeld in Nederland. Op grond van artikel 5:25 i lid 2 Wet financieel toezicht (Wft) zijn deze uitgevende ondernemingen verplicht koersgevoelige informatie algemeen verkrijgbaar te stellen door middel van (o.a.) een persbericht.

Op grond van artikel 1:107, lid 3, sub c, onder 2, Wft heeft de AFM de verplichting een openbaar register aan te houden voor deze persberichten. Op deze manier kunnen beleggers persberichten vanaf 1 oktober 2005 terugvinden in dit register.

Dit register wordt meerdere keren per dag tijdens kantooruren geactualiseerd. De persberichten worden met enige vertraging ten opzichte van de tijd van publicatie in het register getoond. Dit register heeft een archieffunctie.

Publicatie datum: 19 mrt 2012 - 07:12
Statutaire naam: Nutreco N.V.
Titel: Nutreco completes divestment Hendrix
Bericht: The European anti-competition authorities have approved the acquisition of Hendrix by the ForFarmers Group as announced on 16 November 2011. The relevant works councils already gave a positive advice in an earlier stage. The closing of the transaction is envisaged to take place at 30 March 2012.
Datum laatste update 30 mei 2016