Register financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringen

Beursgenoteerde ondernemingen met Nederland als lidstaat van herkomst en waarvan de effecten zijn toegelaten op een gereglementeerde markt in de Europese Unie moeten de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringen algemeen verkrijgbaar stellen en deze gelijktijdig via Loket AFM deponeren. Deze gedeponeerde informatie is beschikbaar in dit register.

Datum deponering: 17 apr 2012 - 09:04
Uitgevende instelling: Enel Finance International N.V.
Boekjaar: 2011
Soort 
Jaarlijkse Financiële verslaggeving8637.pdf
Datum laatste update 07 feb 2016