Register auditorganisaties van een derde land

Dit register bevat de gegevens van auditorganisaties en auditors van een derde land die verklaringen afgeven of voornemens zijn verklaringen af te geven over de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening van ondernemingen. Het gaat om ondernemingen die een zetel hebben in een staat die geen lidstaat is en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

De informatie die is opgenomen in dit register is de informatie zoals verstrekt door de auditorganisaties.

Status van de registratie

Als de status van de registratie ‘geregistreerd’ is, is de auditorganisatie van een derde land definitief ingeschreven in het register. Als de status van de registratie ‘aangevraagd’ is, is de auditorganisatie van een derde land nog niet definitief ingeschreven. In dat geval zijn de relevante controlecliënten van deze auditorganisatie gevestigd in een derde land waaraan de Europese Commissie een overgangsperiode heeft toegekend. Deze derde landen zijn nog niet als gelijkwaardig erkend voor de doeleinden van Richtlijn 2006/43/EG of de aanvraag voor volledige registratie is nog in behandeling. Meer informatie over de procedure

Verklaringen afgegeven door auditorganisaties die in dit register staan ingeschreven hebben rechtsgevolg in Nederland, ongeacht de vermelde status van de registratie.