Register financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringen

Beursgenoteerde ondernemingen met Nederland als lidstaat van herkomst en waarvan de effecten zijn toegelaten op een gereglementeerde markt in de Europese Unie moeten de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringen algemeen verkrijgbaar stellen en deze gelijktijdig via Loket AFM deponeren. Deze gedeponeerde informatie is beschikbaar in dit register.

 
 

Zoeken in de registers