Terug

Veel misstanden bij grond- en teakhoutbeleggingen

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Aanbieders van grond en teakhout ontduiken geregeld de vergunningplicht, hebben gebrekkige bedrijfsvoering en lichten beleggers onvolledig voor. De AFM heeft tientallen handhavingmaatregelen opgelegd tegen deze aanbieders. Bij edelmetaal en vakantievastgoed zijn de risico’s kleiner en zijn er minder misstanden aangetroffen. De informatieverstrekking kan wel beter.

Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het rapport ‘Toezicht op beleggingsobjecten 2006 tot 2014’, waarin de belangrijkste bevindingen van het toezicht op aanbieders van en bemiddelaars in beleggingsobjecten als teakhout, (kavels) grond, edelmetaal en vakantievastgoed staan.

Op basis van deze bevindingen roept de AFM consumenten op alert te zijn bij dergelijke beleggingsaanbiedingen. Op de website van de toezichthouder kunnen consumenten meer informatie vinden over beleggingsobjecten en over de risico’s. Voordat consumenten het besluit nemen te beleggen in beleggingsobjecten, is het belangrijk dat ze goed begrijpen wat de risico’s zijn, wat er met hun geld gebeurt en wat de kosten zijn.

Speerpunten van het toezicht

Op grond van de onderzoeken verwacht de AFM specifiek het volgende van aanbieders van en bemiddelaars in beleggingsobjecten:
  • De vergunningplicht moet worden nageleefd;
  • Consumenten moeten op de juiste manier over de risico’s van het aangeboden product worden geïnformeerd;
  • De bedrijfsvoering moet op orde zijn. Bij vergunninghoudende instellingen moet er sprake zijn van een integere en beheerste bedrijfsvoering;
  • De belangen van consumenten moeten bij de aanbieding en verkoop van beleggingsobjecten worden gewaarborgd.

De AFM zal hierop streng blijven toezien, onder meer door vaker te mysteryshoppen bij aanbieders.

Controle aan de poort

De markt wordt in eerste instantie aan de poort opgeschoond, doordat de AFM veel vergunningaanvragen heeft afgewezen, vooral bij aanbieders van grond en teakhout als beleggingsobject. Sinds 2006 zijn er 44 vergunningaanvragen voor het aanbieden van teakhout als beleggingsobject ingediend, waarvan er negen zijn toegekend. Veel aanvragen zijn afgewezen omdat de bedrijfsvoering niet in orde was of omdat de betrouwbaarheid van de bestuurder(s) niet buiten twijfel stond.

Sinds 2008 zijn zes vergunningaanvragen voor het aanbieden van of het bemiddelen in grond als beleggingsobject gedaan, waarvan er drie zijn afgewezen omdat de bedrijfsvoering niet op orde was. Twee vergunningen van bemiddelaars zijn ingetrokken, vanwege faillissement van de instelling en inactiviteit.  De AFM heeft tot op vandaag alle vergunningaanvragen van aanbieders van edelmetaal en vakantievastgoed verleend.

Handhaving en informatieverstrekking

De AFM heeft sinds 2008 meer dan veertig keer handhavend opgetreden tegen aanbieders van en bemiddelaars in teakhout als beleggingsobject. In onderzoeken naar grondaanbieders en -bemiddelaars heeft de AFM vanaf 2008 tot op heden 47 handhavingmaatregelen getroffen.

Veel aanbieders en bemiddelaars proberen de vergunningplicht te ontduiken, bijvoorbeeld door te verhullen dat het beheer van het beleggingsobject door een andere partij dan de consument wordt gedaan. Bij veel partijen was bovendien de bedrijfsvoering niet op orde. Zo werd in sommige gevallen minder dan de helft van het ingelegde geld geïnvesteerd in de aanplant van teakbomen.

Bij beleggingen in grond betaalt de consument over het algemeen veel meer dan de verkoper heeft betaald en dan de grond eigenlijk waard is. Consumenten krijgen vaak een te rooskleurig beeld voorgespiegeld over mogelijke wijzigingen van het bestemmingsplan. Dit verkleint de kans dat consumenten het voorgespiegelde rendement behalen. Consumenten worden daarnaast vaak telefonisch onder druk gezet om te beleggen in grond.

Bij edelmetaal en vakantievastgoed heeft de AFM betrekkelijk weinig misstanden gezien. Wel schortte het soms aan juiste informatieverstrekking. Tegen partijen die edelmetaal als beleggingsobject aanbieden, zijn vanaf 2010 tien handhavingmaatregelen getroffen. De AFM heeft daarnaast aanbieders van vakantievastgoed gewezen op het juiste gebruik van de vrijstellingsvermelding. Verschillende aanbieders hebben verbeteringen doorgevoerd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel