Terug

AFM vraagt aandacht voor selectiebeleid beleggingsfondsen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De manier waarop beleggingsondernemingen beslissingen nemen over de selectie van beleggingsfondsen, loopt sterk uiteen. Dat blijkt uit gesprekken die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gevoerd met beleggingsondernemingen.

Sommige richten zich alleen op het (netto) rendement, terwijl andere uitgebreide analyses maken van het fonds zelf en de organisatie die het fonds beheert. Beleggingsondernemingen blijven vaak trouw aan keuzes die zij in het verleden hebben gemaakt, zo bleek uit de gesprekken. Een eenmaal geselecteerd fonds wordt niet of nauwelijks geruild voor een ander fonds.

De AFM heeft met tien zelfstandig vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs (zelfstandige beleggingsondernemingen) gesproken die tenminste een derde van het door hun beheerde vermogen beleggen in actieve en/of passieve beleggingsfondsen. Er is onder meer gevraagd naar de manier waarop deze fondsen uit het totale aanbod worden geselecteerd. Dit selectiebeleid is van belang om er zo goed mogelijk voor te kunnen zorgen dat de geselecteerde fondsen passen binnen het risicoprofiel van de klant.

Aanbevelingen

Beleggingsondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor de selectie van beleggingsfondsen. Deze beleggingsbeslissing moet adequaat worden genomen. Het aanstaande provisieverbod vormt een goede aanleiding om de manier waarop deze beslissing tot stand komt te evalueren. Bij deze beslissing moet volgens de AFM naar zowel kwantitatieve als kwalitatieve kenmerken worden gekeken. Onder kwantitatieve kenmerken verstaat de AFM bijvoorbeeld de (minimale) omvang van het fonds, de prestaties over een bepaalde tijdsperiode, de liquiditeit van het fonds en de hoogte van de kosten die worden ingehouden. Onder kwalitatieve kenmerken verstaat de AFM onder meer de gehanteerde beleggingsstijl, het fondsmanagement (zoals omvang en samenstelling van het team) en het risicomanagement.

Naast zorgvuldig onderzoek vooraf, verwacht de AFM dat beleggingsondernemingen de ontwikkelingen en prestaties van de fondsen monitoren en evalueren, zodat fondsen die niet langer aan de criteria voldoen tijdig in beeld komen en vervangen kunnen worden. Tot slot verwacht de AFM van beleggingsondernemingen dat zij het door hen gehanteerde selectiebeleid vastleggen. Dit stelt hen in staat om (al dan niet gevraagd) aan een klant te verantwoorden hoe de selectie tot stand is gekomen.

Onderzoek beleggingsdienstverlening

De AFM doet dit jaar ook marktbreed onderzoek naar de kwaliteit van de beleggingdienstverlening. De uitkomsten daarvan worden later dit jaar gepubliceerd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel