Terug

Review shortselling verordening

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In de Europese Verordening inzake short selling en bepaalde aspecten van credit default swaps van 14 maart 2012 is vastgelegd dat de Europese Commissie uiterlijk 30 juni 2013 een rapport uitbrengt aan de Raad en Europees Parlement over – kortweg – de adequate werking van de Verordening. Het door ESMA aan de Commissie uitgebrachte advies vormt de start voor het door de Commissie uit te brengen rapport. De AFM heeft in ESMA-verband deelgenomen aan de besluitvorming van dit advies.

Het advies bevat - op basis van de eerste ervaringen met de werking van de Verordening sinds 1 november 2012 - een aantal suggesties tot wijziging. Aangezien dit advies van beleidsvoorbereidende aard is, zijn hieraan op dit moment geen toezichtgevolgen verbonden.

Adviesrapport ESMA

Het meest in het oog springende advies is dat ondanks de recent gepubliceerde ESMA richtlijnen, ESMA van mening is dat verdere verduidelijkingen nodig zijn wat betreft de vrijstelling voor market making activiteiten. Wijzigingen in de Verordening zelf zijn het overwegen waard. Mogelijke veranderingen zouden betrekking hebben op de werkingssfeer van de vrijstelling en de voorwaarden voor het gebruik kunnen maken van de uitzondering.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel