Terug

IOSCO publiceert principes voor benchmarks

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In het licht van alle publiciteit rondom de manipulatie van interbancaire rentetarieven (zoals Libor) en het hierdoor ondermijnen van het vertrouwen in de werking van financiële markten heeft de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) op 17 juli 2013 een definitieve set aan principes gepubliceerd voor een integere, transparante en nauwkeurige totstandkoming van benchmarks.

De principes zijn bedoeld om de problemen met benchmarks aan te pakken en bieden de verschillende actoren in het proces rondom de totstandkoming van benchmarks (zoals partijen die input leveren aan de benchmark, de administratie op zich nemen en/ of de benchmark publiceren) een gemeenschappelijk kader voor de uitvoering hiervan. De principes richten zich vooral op aspecten op het gebied van de governance, methodologie en onderbouwing van benchmarks.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft als lid van IOSCO en als lid van de IOSCO Board Level Task Force on Financial Benchmarks een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de principes.

Meer informatie over de principes en de analyse die hiertoe geleid heeft treft u hieronder aan:

In juni 2013 hebben ook de European Securities and Markets Authority (ESMA) en de European Banking Authority (EBA) een definitieve set aan principes voor benchmarks gepubliceerd. De AFM heeft ook aan deze principes meegewerkt en heeft zich er onder andere voor ingezet dat de ESMA/ EBA en IOSCO principes consistent zijn met elkaar.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel