Terug

Verlaging maximale advieskosten voor verzekering bij krediet welkome stap tegen misbruik

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is blij met de aanpassing van de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) op het punt van advieskosten voor bijverzekeringen. In haar gedragscode heeft de NVF de maximale vergoeding voor de totale advisering van betalingsbeschermers bij consumptief krediet (overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering) verlaagd van €1500 naar €500. Volgens de AFM is dit een goede en zeer welkome stap in het tegengaan van een verkapte bemiddelingsvergoeding voor consumptief krediet.

Het in rekening brengen van een vergoeding aan de consument voor de bemiddeling bij consumptief krediet is verboden volgens artikel 4:74 van de Wet op het Financieel Toezicht. Dit is bedoeld om consumenten te beschermen tegen een omzetjacht door kredietbemiddelaars. De kredietbemiddelaar mag uitsluitend worden beloond in de vorm van een (doorlopende) provisie van de aanbieder van het krediet. Dit in tegenstelling tot bemiddelaars in diverse andere complexe producten, zoals hypotheken, die onder het komende provisieverbod gaan vallen.

Maximaal €500

Ondanks het verbod op een directe beloning door de consument ziet de AFM dat er kredietbemiddelaars actief zijn die op een verkapte manier een vergoeding in rekening brengen, namelijk in de vorm van ongepaste advieskosten voor betalingsbeschermende bijverzekeringen. Bemiddelaars in consumptief krediet dienen, alleen wanneer de consument behoefte heeft aan zulk advies, een reëel bedrag in rekening te brengen voor advies over eventuele bijverzekeringen. De NVF heeft de vergoeding in haar gedragscode verlaagd naar maximaal €500. De daadwerkelijke vergoeding moet immers te allen tijde in verhouding staan tot de werkzaamheden die gemoeid gaan met het verzekeringsadvies.

De NVF draagt met deze aanpassing positief bij aan het doel van het toezicht van de AFM: het bevorderen van een eerlijke en transparante markt voor consumptief krediet. De AFM blijft voor zover nodig actief toezicht houden op de markt voor kredietbemiddeling en heeft  de afgelopen periode bij diverse partijen een einde gemaakt aan genoemde praktijken.

Advies aan consumenten

De AFM raadt consumenten aan om grondig na te gaan welke kosten er mogelijk in rekening worden gebracht, voordat ze in zee gaan met een kredietbemiddelaar. Voor de bemiddeling in het krediet mag niets worden gerekend. Bijverzekeringen zijn niet verplicht en advies daarover kost geld. Het is daarom verstandig altijd te bedenken of dergelijk advies wel nodig is. Signalen, meldingen of klachten over kosten bij kredietbemiddeling kunnen worden gemeld bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM, 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel