Terug

AFM biedt handvatten voor juist gebruik benchmarks

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is voorstander van duidelijke vergelijkingsmogelijkheden bij het presenteren van rendementen om de belegger maximaal inzicht te geven in de fondsprestaties. Momenteel is het gebruik van een goede vergelijking (benchmark) om de prestaties van een beleggingsfonds inzichtelijk te maken, echter nog voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit een verkenning van de AFM onder beleggingsinstellingen. De AFM geeft beleggingsinstellingen daarom enkele handvatten om duidelijke benchmarks te selecteren, waardoor hun fondsprestaties zo goed mogelijk vergeleken kunnen worden.

Een benchmark wordt door beleggingsinstellingen op twee manieren gebruikt. Ten eerste als maatstaf om de prestaties van het fonds af te zetten tegen een vergelijkbare belegging. Daarnaast kan (een deel van) de beloning van de fondsbeheerder erop worden gebaseerd. De AFM vindt het belangrijk dat de benchmark goed vergelijkbaar is met de beleggingen in het fonds dat ermee vergeleken wordt. Dit betekent dat het beleggingsbeleid van het fonds (grotendeels) overeen moet komen met dat van de gekozen benchmark. De benchmark vertegenwoordigt daarmee het zogenoemde ‘beleggingsuniversum’ voor de fondsbeheerder.

Een goede benchmark komt op de volgende punten overeen met het fonds:

  • het soort instrument waarin wordt belegd
  • de valuta waarin wordt belegd
  • de regio waarin wordt belegd
  • de sectoren waarin wordt belegd
  • de afhankelijkheid van prestaties van een bepaalde vermogenstitel (bijvoorbeeld een zwaar wegend aandeel) in het fonds en de benchmark (concentratie)

Samengestelde benchmarks, bijvoorbeeld bestaande uit meerdere indices, zijn een gecompliceerde manier om de prestaties van een fonds te vergelijken. Het is belangrijk dat beleggingsinstellingen hier terughoudend mee omgaan. Het is daarnaast belangrijk zo min mogelijk van benchmark te wisselen. Als de benchmark regelmatig verandert, kunnen beleggers moeilijker de prestaties van het fonds over langere termijn beoordelen.

Vermenigvuldigingsfactor

Ook moeten beleggingsinstellingen duidelijk maken of het fonds gebruikmaakt van een vermenigvuldigingsfactor (door het gebruik van derivaten of geleend geld). Als het fonds en de benchmark op deze punten niet helemaal overeenkomen, moet dat duidelijk worden uitgelegd aan beleggers. Beleggingsinstellingen kunnen daarvoor  bijvoorbeeld  het factsheet met achtergrondinformatie over het fonds gebruiken.

Bij alle beleggingsfondsen die in Nederland aan consumenten worden aangeboden moet overigens ook de Essentiële Beleggersinformatie worden aangeboden. Dit document met daarin de risicometer is verplicht voor de meeste beleggingsfondsen in Europa. De AFM raadt beleggers aan dit door te nemen voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, naast de overige informatie die de fondsaanbieder geeft.

Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft aandacht gevraagd voor het onderwerp.    

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel