Terug

Openen van betaal- en/of spaarrekeningen voor klant meestal vergunningplichtig

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt regelmatig de vraag of een vergunning nodig is als u een betaal- en/of spaarrekening opent op naam van uw klant. Deze vragen komen bijvoorbeeld van inkomensbeheerders, schuldsaneerders, bewindvoerders, curatoren, stamrechtspecialisten en zorginstellingen. De AFM wil aan hen graag duidelijkheid bieden over de regels.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Als u een betaal- of spaarrekening opent voor een klant, heeft u hiervoor in bijna alle gevallen een vergunning nodig. Ook als u alleen formulieren aan uw klant verstrekt om een rekening te openen, bent u vergunningplichtig.

Wij zien regelmatig dat het openen van een rekening gecombineerd wordt met bemiddeling van verzekeringen of kredieten. Let hierbij op dat u ook een vergunning nodig heeft als u meer doorgeeft dan NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer of faxnummer en e-mailadres) van de klant. Ook het beheren en doorgeven van wijzigingen van verzekeringen of kredieten is vergunningplichtig.

Voor wie geldt de vergunningplicht?

De vergunningplicht geldt voor organisaties die bovenstaande activiteiten verrichten, dus ook voor inkomensbeheerders, schuldsaneerders, bewindvoerders, curatoren, stamrechtspecialisten en zorginstellingen. Als geen vergunning is afgegeven, mag de bank geen zaken doen met de organisatie en is de bank verplicht om hiervan melding te maken bij de AFM.

Wanneer heeft u geen vergunning nodig?

Het is niet altijd nodig om voor het openen van een betaal- en/of spaarrekening een vergunning aan te vragen. Een vergunning is niet vereist als een klant zelf of met een familielid een betaal- en/of spaarrekening opent. Organisaties kunnen voor het openen van de betaal- en/of spaarrekening de klant ook doorverwijzen naar een bemiddelaar die een vergunning heeft, of enkel de NAW-gegevens van de klant doorgeven aan die bemiddelaar.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u kiest voor de status van 'verbonden bemiddelaar' bij een bank. Ook heeft de organisatie de optie om zich als 'aangesloten onderneming' aan te sluiten bij een financieel dienstverlener met een collectieve vergunning.

Hoe vraagt u een vergunning aan?

Als u een vergunning wilt aanvragen of de vergunningseisen wilt nalezen, verwijzen wij u naar de informatie voor adviseurs en bemiddelaars.

De AFM heeft een uitgebreidere toelichting opgesteld over deze vergunningplicht. Hierin zijn ook concrete voorbeelden terug te vinden. Als u twijfelt of uw activiteiten vergunningplichtig zijn, kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM, via het e-mailadres ondernemersloket@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel