Terug

AFM legt boetes op aan Fortis voor marktmanipulatie en niet tijdig publiceren koersgevoelige informatie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 10 juli 2014: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 februari 2010 vier bestuurlijke boetes van in totaal € 576.000,- opgelegd aan Fortis SA/NV, statutair gevestigd te Brussel, en Fortis N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Zij legde twee boetes van ieder € 144.000,- op voor het overtreden van het verbod op marktmanipulatie en twee boetes van ieder € 144.000,- voor het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie. 

Fortis was één van de betrokken partijen bij de overname van ABN Amro in 2007. Om deze overname te kunnen realiseren moest Fortis een aantal maatregelen treffen, waaronder de door de Europese Commissie opgelegde verkoop van zakenbankonderdelen van ABN Amro. Het uitvoeren van de verplichte dan wel noodzakelijke maatregelen had een negatieve invloed op het kunnen behalen van de solvabiliteitsdoelstellingen. Binnen dit kader heeft de AFM twee overtredingen geconstateerd. Fortis heeft het verbod op marktmanipulatie overtreden door onjuiste of misleidende informatie te geven. Daarnaast heeft Fortis koersgevoelige informatie niet tijdig gepubliceerd. 

Marktmanipulatie
De AFM heeft op 5 februari 2010 twee bestuurlijke boetes van ieder € 144.000,- opgelegd aan Fortis SA/NV en Fortis N.V. voor het overtreden van het verbod op marktmanipulatie.

De toenmalige CEO van Fortis heeft op 5 juni 2008 in een presentatie aangegeven dat de solvabiliteit van Fortis ‘op plan’ en ‘sterk’ is. Deze mededeling staat volgens de AFM haaks op de negatieve ontwikkelingen met betrekking tot de solvabiliteitsprognose die zich vanaf begin mei 2008 binnen Fortis hebben voorgedaan. Naar het oordeel van de AFM heeft Fortis daarmee informatie verspreid waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat en heeft zij daardoor het verbod op marktmanipulatie, uit artikel 5:58, eerste lid, onder d, Wet op het financieel toezicht (Wft), overtreden.

Koersgevoelige informatie
De AFM heeft op 5 februari 2010 ook twee bestuurlijke boetes van ieder € 144.000,- opgelegd aan Fortis SA/NV en Fortis N.V. voor het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie.

De Financiële Telegraaf berichtte op 14 juni 2008 dat Deutsche Bank als enige kandidaat-koper zeer hoge eisen stelde bij de door de Europese Commissie verplichte verkoop van zakenbankonderdelen van ABN Amro. In het artikel werd ook aangegeven dat Fortis er zoveel geld op zou moeten toeleggen, dat de financiële doelstellingen voor 2008 en later niet gehaald zouden worden indien Fortis het huidige en enige bod van Deutsche Bank zou accepteren.

De AFM komt tot de conclusie dat de informatie zoals weergegeven in het Telegraaf artikel in essentie juist was. Fortis kon vanaf die datum geen aanspraak meer maken op uitstel van openbaarmaking van koersgevoelige informatie. Nu Fortis heeft nagelaten koersgevoelige informatie onverwijld, na de publicatie van het Telegraafartikel, zelf openbaar te maken, heeft zij artikel 5:59, eerste lid, Wft overtreden.

De overtredingen hebben formeel tegelijkertijd plaatsgevonden, vanuit twee verschillende entiteiten (Fortis SA/NV te Brussel en Fortis N.V. te Utrecht), vertegenwoordigd door dezelfde personen. De AFM heeft de opgelegde boetes gematigd met vijftig procent tot 144.000 euro per overtreding per entiteit, alsof de overtredingen zouden zijn begaan vanuit één entiteit.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
 
De volledige besluiten kunt u hiernaast in Pdf-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).
 
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel