Over deze website

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de AFM streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van de AFM kunnen geen rechten ontleend worden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. De AFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De AFM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

De AFM behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van de AFM is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Cookies en webstatistieken

De AFM maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan de AFM haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

Privacy

De AFM verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt de AFM de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht. 
Persoonsgegevens worden door de AFM alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.