Terug

Thema ‘Kwaliteit Vermogensopbouw is beter’

In Nederland beleggen ongeveer een miljoen huishoudens actief. Nog veel meer Nederlanders doen dat zonder er zelf invloed op uit te oefenen. Ze bouwen bijvoorbeeld vermogen op in een hypotheek, pensioen- of lijfrenteproduct.

In de komende jaren moeten naar verwachting nog meer huishoudens beleggen om later te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Zoals het groeiend aantal zzp’ers, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun pensioenopbouw. De kwaliteit van de beleggingsdienstverlening en –producten moet daarom van een hoog niveau zijn. AFM ziet hier scherp op toe. Want als consumenten verkeerde keuzes maken, kan hun financiële oude dag in gevaar komen.

Kwaliteit is verbeterd

De AFM vindt het belangrijk dat consumenten goed weten wat beleggen is, hoe dit werkt en welke risico’s er zijn. Ook banken en beleggingsondernemingen hebben hierin een verantwoordelijkheid. Zij moeten het belang van hun klanten centraal stellen. Dit betekent: eerlijk zijn over kosten, risico’s en rendementen. Onderzoek van de AFM uit 2014 heeft aangetoond dat de kwaliteit van de dienstverlening niet altijd op orde was. In 2015 hebben wij opnieuw onderzoek gedaan onder banken en zelfstandig vermogensbeheerders. Hieruit is gebleken dat de kwaliteit gemiddeld genomen is verbeterd.

Meer inzicht in kosten

Op 1 januari 2014 is het provisieverbod voor beleggingsondernemingen ingevoerd. De AFM ziet dat dit verbod over het algemeen goed wordt nageleefd. Wel zijn er nog partijen die de randen op zoeken; wij treden hiertegen op. Door het provisieverbod hebben consumenten meer inzicht in de beleggingskosten en kunnen zij de prijs-kwaliteitverhouding van beleggingsdienstverlening beter beoordelen. Dit is van groot belang. Maar wij willen dat de kosten nóg transparanter worden.

Op aandringen van de AFM hebben de 10 grootste banken op 1 januari 2015 de ‘Vergelijkende Kosten Maatstaf’ geïntroduceerd. Hierdoor kunnen consumenten de beleggingskosten van aanbieders vooraf beter vergelijken. Voor een juiste beleggingskeuze is ook inzicht in het risico en rendement van beleggingsportefeuilles noodzakelijk. In 2015 hebben wij dit met marktpartijen besproken. Met als resultaat de invoering van de ‘risicometer’. Al deze verbeteringen lijken effect te hebben op het gedrag van particuliere beleggers. Onze halfjaarlijkse consumentenmonitor beleggen laat zien dat zij nu meer letten op de verhouding tussen kosten, rendement en risico. Samen met de markt blijven wij er in 2016 aan werken om de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening verder te verhogen.

 

Wat beweegt beleggers?

In 2015 heeft de AFM onderzoek gedaan naar het gedrag en de prestaties van zelfstandige beleggers. Uit de resultaten blijkt dat zij bij het beleggen in (psychologische) valkuilen stappen en zich anders gedragen dan vaak wordt gedacht en wenselijk is. Deze waardevolle inzichten in consumentengedrag gebruiken wij in de gesprekken met aanbieders over het verbeteren van de dienstverlening aan klanten. Mede op aansporing van de AFM heeft een aantal partijen al stappen gezet om klanten bij beleggingsbeslissingen te gaan helpen. Bijvoorbeeld door consumenten die zelf beleggen extra ondersteuning te bieden. Dit is een positieve ontwikkeling.

In 2015 hebben wij ook een verkennend onderzoek gedaan naar beleggers met een beleggingsrekeninghypotheek. Hier zitten veel klanten tussen die onvoldoende vermogen opbouwen om hun hypotheek te kunnen aflossen. Wij hebben aanbieders gevraagd om met experimenten te bepalen hoe zij deze kwetsbare klanten dichter bij hun doel (aflossing van de hypotheek) kunnen brengen. In 2016 gaan wij hiermee door.

Informatie delen

Delen via: deel