Terug

“De AFM is open en toegankelijk”

Gilbert van Hassel, CEO Robeco

Gilbert van Hassel, CEO Robeco

In het huidige klimaat van lage rentes en onzekerheden over pensioen is het van belang dat huishoudens goed nadenken over individuele vermogensopbouw. Zij moeten kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van transparante producten. Ik vind dat de AFM hiervoor in 2016 belangrijke stappen heeft gezet, onder meer door product governance in het kader van MiFID II. Ook heeft zij een voortrekkersrol gespeeld bij het verduidelijken van de nieuwe Europese Market Abuse Regulation.

Ik ervaar de AFM als een toegankelijke en open toezichthouder; onafhankelijk maar niet afstandelijk. Dat blijkt uit het periodieke onderzoek onder stakeholders naar haar eigen functioneren. Zij zoekt ook de verbinding met brancheorganisaties en individuele ondernemingen om samen op te trekken. De InnovationHub is hiervan een uitstekend voorbeeld. Het is voor Robeco verfrissend en stimulerend om niet alleen over het toezicht contact te hebben, maar ook over nieuwe, innovatieve dienstverleningsconcepten.

Vanaf 2018 (MiFID II) krijgen asset managers in heel Europa te maken met restricties op het ontvangen van provisies. In veel landen en voor veel toezichthouders is dit een ‘game changer’. In Nederland hebben we sinds 2014 ervaring met het provisieverbod bij beleggingsdienstverlening aan retailbeleggers. Ik zie goede kansen voor de AFM om deze ervaringen internationaal te delen.

Informatie delen

Delen via: deel