Terug

Wat houdt risicogeoriënteerd cliëntenonderzoek in?

De Wwft kent het risicogeoriënteerde cliëntenonderzoek. Een onderneming kan het cliëntenonderzoek afstemmen op de risicogevoeligheid voor witwassen of financiering van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.

Wanneer de cliënt niet fysiek aanwezig is voor identificatie, moet de onderneming maatregelen nemen om het hogere risico te compenseren. Ook moet zij procedures opstellen voor de wijze waarop de identiteit wordt geverifieerd. De identiteitsgegevens en de uitkomsten van de verificatie van de identiteit moeten op op toegankelijke wijze worden vastgelegd.Naar alle veelgestelde vragen