Terug

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen als gevolg van de wetswijziging van 1 januari 2013?

Met ingang van 1 januari 2013 zijn enkele bepalingen uit de Wwft aangepast. Deze wijzigingen betreffen onder meer de verscherping van het cliëntenonderzoek en de verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties.

Meer informatie kunt u lezen in de aangepaste Wwft-leidraad.

 Naar alle veelgestelde vragen