Terug

Hoe zijn de zinnen en het symbool tot stand gekomen?

De zinnen zijn ontwikkeld door de AFM. Hiervoor heeft de AFM rekening gehouden met:

  • het doel van de vrijstellingsvermelding: het beschermen van de (potentiële) belegger
  • de doelgroep: alle partijen aan wie de vrijgestelde activiteit gericht is. Een belangrijke subgroep zijn de consumenten die zich niet bewust zijn van het ontbreken van toezicht en consumenten die weinig kennis hebben van financiële producten.
  • de boodschap: op deze activiteit is door het ontbreken van toezicht een nog grotere eigen
    verantwoordelijkheid/alertheid voor de consument
  • de toon: waarschuwend zonder de suggestie te wekken dat het om een onbetrouwbare partij gaat

Het symbool is ontwikkeld door de AFM in samenwerking met een externe grafisch ontwerper en illustrator. Het symbool dient ter ondersteuning van de geschreven teksten en herkenbaarheid van de vrijstellingsvermelding.Naar alle veelgestelde vragen